Andre tjenester

Nedbemanning / omstilling

Alltid bemanning kan bistå i forbindelse med nedbemanning og omstilling.
Nedbemanning er en svært tøff omstilling for både de berørte medarbeiderne og for bedriften. Det er derfor viktig at en slik prosess blir gjort på en ryddig og profesjonell måte som ivaretar hver enkelt medarbeiders interesser.

Prosessen tilpasses hver enkelt bedrift men består i hovedsak av følgende elementer:

* Kartlegging og analyse av oppdraget.

* Planlegging og tilpassing av prosessen sammen med kunden.

* Informasjon til medarbeiderne om prosessen.

* Personlige samtaler med de ansatte som mister jobben.

* Kartlegging av kompetanse og personprofil gjennom samtale og evt. tester.

* Møter og kursing på gruppenivå i bl.a. CV, jobbsøknad, intervju, kontakt med potensielle arbeidsgivere, motivasjon m.m.

* Individuell oppfølging.


Jobbsøkerkurs

Det å søke jobb er ikke lenger så enkelt som det en gang var. Derfor holder vi forskjellige typer jobbsøkerkurs spesielt tilpasset de som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet enten det er for første gang eller det er i eller etter en omstillingsfase.

Vi tilbyr alt fra korte kurs med en innføring i å skrive CV, jobbsøknad og forberede seg til intervju. Disse kursene går normalt over 1-3 dager.

Vi tilbyr også lengre kurs med fokus på ovennevnte i tillegg til individuell oppfølging, og aktivt jobbe ut mot markedet for å få deltagerne ut i jobb. Disse kursene går normalt over flere uker.

Vi tilpasser kursets innhold og lengde etter deres og deltagernes behov.