Hvordan skrive en god CV?

Kjært barn har mange navn…
CV, eller curriculum vitae er latin for “livets løp”, det er altså en beskrivelse av hvem du er og hva du har gjort.
Det finnes mange måter å skrive en CV på. Hvordan en CV skal være er smak og behag hos den som skal lese den, men det er en del felles punkter som gjelder.

Kort, konsis og korrekt
CV-en skal være kort (maks to sider) og konsis. Den skal være oversiktlig og bør skrives på pc.
CV-en er ved siden av søknaden din “billett” til å komme på intervju, så det er avgjørende at du legger vekt og tid på utformingen av CV-en. En godt skrevet CV kan være avgjørende om du kommer på intervju eller ikke.
CV-en skal selvfølgelig ikke ha skrivefeil.

Personlig
CV-en skal inneholde personopplysninger og kontakt informasjon om deg selv. Husk at en “morsom” e-postadresse ikke nødvendigvis er spesielt morsom for en potensiell arbeidsgiver.

Kompetanse
Videre skal en CV inneholde informasjon om din utdanning, yrkeserfaring og annen kompetanse. Rekkefølgen skal være kronologisk. Start med det siste du har gjort først. Det er som regel det som er mest interessant.

“Det sorte hull”
Noe av det verste du kan gjøre er å ha “hull” i CV-en. Det vil si perioder hvor du ikke forteller hva du har drevet med. Har du tatt deg et friår for å vandre i Amazonas skoger, så skriv det. Har du f.eks vært hjemme med barn så sørg for å få det med i CV-en. Ett “hull” i CV-en gjør garantert en potensiell arbeidsgiver mistenksom, så sørg for å fylle det igjen men hva du har drevet med.

Levering
Skal CV-en leveres elektronisk via e-post eller opplasting til en side bør den være i Word eller pdf format. Husk å lagre CV-en med et seriøst navn som f.eks. “CV-ditt navn”

MAL
Vi har laget en mal for hvordan vi mener en CV bør være. Denne kan lastes ned ved å trykke på linken under.

CV-mal
Eksempel på utfylt CV

Eu har utarbeidet en standard mal for CV-er, Europass-CV. Denne er lite brukt i Norge, men skal du søke jobb i andre land bør du se nærmere på den her.