Spørsmål og svar

Dere har annonsert en stilling jeg ønsker å søke på. Hva gjør jeg?
Alternativ 1: Finn den aktuelle stillingen på oversikten over ledige stillinger. Trykk deretter på knappen/linken “Søk her” og følg videre instruksjoner.

Alternativ 2: Send en e-post med din CV og søknad til den aktuelle personalkonsulenten eller til post@alltidbemanning.no

Alternativ 3: Trykk på knappen “Registrer CV” øverst til høyre på siden. Følg deretter videre instruksjoner.

Jeg ønsker å sende en  åpen søknad. Hva gjør jeg?
Trykk på knappen “Registrer CV” øverst til høyre på siden. Følg deretter videre instruksjoner. Du kan også sende oss en e-post med din CV og søknad til post@alltidbemanning.no. Du kan også levere den personlig på vårt kontor.

Får alle som registrerer seg jobb?
Dessverre kan vi ikke garantere at alle som registrerer seg får jobb gjennom oss. Våre personalkonsulenter vil gjøre sitt ytterste for å forsøke å finne en jobb som er egnet for deg. Vi vil hele tiden holde deg oppdatert på hvilke muligheter vi har, og om potensielle oppdrag som matcher dine kvalifikasjoner.

Jeg har fått jobben. Hva skjer videre?
Når du skal begynne å jobbe gjennom Alltid Bemanning er det en del papirer som må være i orden. Din personalkonsulent vil ta kontakt med deg for å avtale prosessens videre fremgang.

Hva får jeg i lønn?
Din lønn vil variere fra oppdrag til oppdrag. Det vil stå spesifisert i oppdragsbekreftelsen hvilken lønn du skal ha for det konkrete oppdraget. Du vil aldri få lavere lønn enn du ville hatt dersom du hadde blitt fast ansatt i bedriften du skal jobbe i. Vi forholder oss også alltid til gjeldene tariffer, og vil ikke være del av noen som helst form for sosial dumping.

Hvilke rettigheter har jeg når jeg jobber gjennom Alltid Bemanning?
Når du jobber gjennom Alltid Bemanning vil du ha samme rettigheter som enhver annen ansatt når det gjelder feriepenger, sykepenger, pensjon, forsikring, osv.

Hvorfor bør jeg registrer CV-en min i tillegg til å laste den opp som Word/pdf?
Når vi får inn et oppdrag gjør vi et søk i vår CV-database for å finne personer med de aktuelle kvalifikasjonene for oppdraget. Dersom du har registrert din CV korrekt i systemet vil vi med en gang få opp deg som en match til et oppdrag du er kvalifisert for. På denne måten øker du dine sjanser for å bli funnet og vurdert til ett oppdrag.

Hvem har tilgang til CV-en min?
Det er kun vi i Alltid Bemanning som har tilgang til din CV. Dersom vi videresender din CV til en kunde vil vi på forhånd gi beskjed om det til deg. Dersom du av en eller annen grunn ønsker å bli behandlet anonymt ovenfor potensielle kunder ber vi deg gi oss beskjed om dette.

Hvordan blir jeg kontaktet dersom jeg er aktuell for en stilling?
Skulle du være aktuell for en stilling gjennom oss, vil en av våre personalkonsulenter kontakte deg på telefon, e-post eller sms.

Kan jeg komme innom kontoret deres uanmeldt med CV/søknad?
Vi har åpent man-fre. 0800-1600, og da kan du gjerne komme innom for å registrere deg. Vi anbefaler allikevel på det sterkeste at du ringer på forhånd å avtaler ett tidspunkt, slik at vi rekker å sette på fersk kaffe og sette av tid til en prat med deg.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?
Skulle du bli syk eller av annen grunn ikke kan møte til avtalt tid, må du så rakst som mulig gi beskjed til din personalkonsulent eller Alltid Bemannings hovedkontor.

Må jeg levere skattekort, og hvem skal jeg levere til?
Ja. Du må levere skattekort til din personalkonsulent i Alltid bemanning.

Hvordan leverer jeg timelister?
Du vil få et brukernavn og passord som du bruker til å logge deg inn på våre nettsider for å registrere og godkjenne dine timer. Skulle du ikke ha mulighet til dette vil du få timelister på papir som fylles ut og signeres av deg og din kontaktperson hos kunden. Denne timelisten leveres i vår postkasse eller sendes på e-post til din personalkonsulent.

Har dere bolig til meg?
Vi har dessverre ingen egne boliger til disposisjon, men vi kan være behjelpelig med anskaffelse av bolig for våre medarbeidere.