VIKAR ELLER ANSATT?

Det er mange myter rundt det å jobbe som vikar kontra det å være fast ansatt. Mange tror at en vikar har dårligere lønn enn om man er fast ansatt. Nå er forøvrig vikarbyrådirektivet innført som likestiller en vikar med fast ansatt når det gjelder lønn, goder m.m.